Miło nam poinformować, że w marcu 2016 r. zawarliśmy umowę z Instytutem medycznym na przeprowadzenie analizy finansowej oraz opracowanie biznes planu w celu pozyskania wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną.