A.M.G. Finanse to firma doradcza wyspecjalizowana w procesach restrukturyzacyjnych dedykowanych sektorowi publicznej ochrony zdrowia. Obszary aktywności Spółki oraz wyspecjalizowana i kompetentna kadra pozycjonują A.M.G. Finanse w roli naturalnego partnera dla tych dyrektorów szpitali czy organów założycielskich, którzy są zdecydowani na podjęcie działań naprawczych w podległych im jednostkach.

Usługi świadczone przez A.M.G. Finanse mają innowacyjny charakter na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie wynikające ze ścisłej współpracy z licznymi placówkami medycznymi pozwoliło wypracować unikalne know-how. Firma jest w pełni przygotowana, aby kompleksowo i profesjonalnie uczestniczyć w procesie zarządzania oraz restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej.Realizacja założeń restrukturyzacyjnych oferowanych przez A.M.G. Finanse daje szansę nowego spojrzenia na dotychczasowe funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a wdrażane procesy pozwalają reagowować w sposób prawidłowy na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prawne i rynkowe. Proponowane przez A.M.G. Finanse rozwiązania prowadzą do uzdrowienia gospodarki finansowej poprzez optymalizację kosztów działalności bieżącej oraz zahamowanie niekontrolowanego narastania zobowiązań wymagalnych. Oczekiwane efekty działań Spółki pozwalają placówkom na skoncentrowanie się na ich głównej działalności i realizacji misji społecznej.

 

Co wyróżnia A.M.G. Finanse na rynku:

1. Zrealizowane z sukcesem projekty restrukturyzacyjne, będące efektem umiejętności praktycznego zastosowania procesów zarządczych oraz wieloletniego doświadczenia i fachowej wiedzy.

2. Strategiczne doradztwo w zarządzaniu działalnością podstawową poprzez koncentrację działań w obszarze kosztów pośrednich oraz bezpośrednich wytworzenia procedury medycznej.

3. Regularne wizyty oraz zaangażowanie Spółki w bieżące życie Szpitala, jak również dostępność ekspertów A.M.G. Finanse w placówkach, w których świadczone są usługi doradcze – co przekłada się na dużo większą skuteczność działań.

4. Doświadczona kadra: zespół A.M.G. Finanse tworzą licencjonowani audytorzy oraz specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, finansów i bankowości, a także marketingu i zarządzania.

Dodatkowo Spółka korzysta z wiedzy i doświadczenia stałych konsultantów:

– pracowników Systemu Ochrony Zdrowia – Dyrektorów SP ZOZ i NZOZ, lekarzy oraz pielęgniarek, farmaceutów, specjalistów ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia,

– pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,

– pracowników naukowych państwowych uczelni wyższych.

5. Unikatowy charakter usług oraz kompetencje i doświadczenie A.M.G. Finanse, wynikające ze zrealizowanych oraz realizowanych projektów doradczych w kilkudziesięciu placówkach ochrony zdrowia w całym kraju, znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie obsługiwanych podmiotów.

Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Zespół A.M.G. Finanse oferuje rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej poprzez racjonalizację kosztów działalności i zahamowanie niekontrolowanego narastania zobowiązań wymagalnych.

Tomasz Kopiec – Prezes Zarządu

Od początku swojej działalności zawodowej związany z sektorem ochrony zdrowia. Pracował między innymi w wiodących polskich firmach świadczących usługi restrukturyzacji finansowej dedykowane sektorowi finansów publicznych, w szczególności placówkom medycznym, a także w kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w negocjacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Specjalizuje się w aspektach prawnych: funkcjonowania zakładowych organizacji związkowych, finansowania projektów restrukturyzacyjnych, procesów restrukturyzacji oraz zarządzania wierzytelnościami.

Posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu negocjacji, komunikacji społecznej oraz zarządzania.

Piotr Tarnawski – Wiceprezes Zarządu

Ekonomista, od wielu lat związany z rynkiem usług dedykowanych sektorowi ochrony zdrowia. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi budowanie od podstaw i kierowanie działem ds. restrukturyzacji finansowej jednej z czołowych firm świadczących usługi restrukturyzacji finansowej dedykowane sektorowi finansów publicznych, w szczególności placówkom ochrony zdrowia.

Specjalizuje się w zarządzaniu procesami restrukturyzacji finansowej, w szczególności w zarządzaniu bieżącym przepływem środków pieniężnych.

 

A.M.G. Finanse rozpoczęło działalność we wrześniu 2005 roku. Intencją założycieli firmy – Tomasza Kopca oraz Piotra Tarnawskiego – było realizowanie na rzecz placówek ochrony zdrowia zadań z zakresu restrukturyzacji naprawczej.

Od tamtego czasu Spółka miała przyjemność współpracować między innymi z:

Podmiotami Działalności Leczniczej:

SP ZOZ w Augustowie
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
Szpital Wojewódzki im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach
ZOZ MSW w Opolu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Szpital Powiatowy w Limanowej
Szpital Wojewódzki w Suwałkach
SP ZOZ w Łasku
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie
SP Zespół ZOZ w Gostyninie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
SP Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu
ZOZ w Wodzisławiu Śląskim
SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ w Warszawie
SP ZOZ w Kole
Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie
Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie
Wojewódzki Szpital w Przemyślu
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
SP ZOZ w Wołominie
SP Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie
ZOZ w Rydułtowach
SP ZOZ w Wieluniu
Szpital Ogólny w Grajewie

SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej

SP ZOZ w Kędzierzynie Koźle

Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ w Kielcach

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp.z o.o.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

„Klinika” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi

SP ZOZ we Włodawie

Wielospecjalistyczny Szpital im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

 

Oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego:

 

Województwo Łódzkie

Powiat Częstochowski

Województwo Pomorskie

Powiat Złotoryjski

Powiat Rawski

Województwo Świętokrzyskie

 

W związku z intensywnym rozwojem firmy oraz poszerzaniem gamy oferowanych usług, na początku 2011 roku z rekomendacji Zgromadzenia Wspólników powołana została przez Zarząd Spółki Rada Naukowa. Jest ona organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Spółki w zakresie jej działalności statutowej. Przewodniczącym Rady został dr Jacek Grabowski. Pełnił on między innymi funkcję Wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektora Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest ekspertem ds. systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej został natomiast Paweł Bogusz, ekspert bankowości inwestycyjnej w zakresie realizacji projektów na polskim rynku kapitałowym, zwłaszcza na rynku publicznym.